Zespół

Zespół

Kancelaria Rachunkowo – Prawna Betalex powstała aby świadczyć Państwu specjalistyczne usługi doradztwa księgowego oraz prawnego w jednym miejscu. Mamy świadomość tego, że największym Państwa wyzwaniem obecnie jest czas a konkretnie jego brak. Prowadząc działalność gospodarczą każdego dnia podejmują Państwo decyzję wywierające wpływ na każdą sferę działalności dlatego też tak istotne jest zasięganie specjalistycznych informacji. Doceniając Państwa starania i czas poświęcany na prowadzenie działalności gospodarczej proponujemy usługę doradztwa księgowego i prawnego. Zakres współpracy zależy tylko od Państwa sami Państwo decydują czy potrzebują pomocy księgowego, prawnika czy może zarówno jednego jak i drugiego. Mając świadomość jak cenny jest czas zapewniamy obsługę rachunkową oraz prawną Państwa firmy bez potrzeby wizyt w naszym oddziale. Nasi doradcy w uzgodniony z Państwem sposób odbierają we wskazanym miejscu (np. siedzibie Państwa firmy) potrzebne dokumenty rachunkowe lub oraz prawne. Potrzebne informację na temat Państwa działalności są na bieżąco przekazywane za pośrednictwem dostępnych środków łączności typu e-mail ,telefon a w razie potrzeby doręczane na wskazany adres.

W skład kancelarii wchodzą osoby posiadające dużą wiedze w zakresie ekonomii oraz prawa. Osoby te posiadają kilkuletnie doświadczenie w sprawach księgowych i prawnych.

Odnośnie kształtowania się wynagrodzenia za proponowane usługi jest ono ustalane indywidualnie ustalane z klientem po oszacowaniu rozmiaru prac/ zlecenia. W przypadku obsługi rachunkowej i prawnej Państwa firmy decydujące jest to czy zlecenie ma charakter stały/ okresowy czy doraźny. W przypadku usług stałych/ okresowych współpraca odbywa się w ramach umowy o współpracę a wynagrodzenie jest ustalane przed zawarciem umowy. Czynnikami decydującymi o wysokości wynagrodzenia w przypadku obsługi rachunkowej są ilość i charakter dokumentów źródłowych, charakter i typ transakcji (krajowa czy zagraniczna), forma rozliczenia waluty, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (usługi, handel, produkcja itp.), struktura zatrudnienia, stany środków trwałych itp. W zakresie obsługi prawnej wynagrodzenie jest zależne od ilości i charakteru sprawy zlecanej. W przypadku zleceń jednorazowych wynagrodzenie jest zawsze ustalane przed udzieleniem pomocy i jest wyrażane jako cena umowna.