Księgowość i porady prawne.

O NAS


Kancelaria Rachunkowo – Prawna powstała aby świadczyć Państwu usługi doradztwa księgowego, gospodarczego oraz prawnego w jednym miejscu. Ofertę naszą kierujemy nie tylko do przedsiębiorców ale również do klientów indywidualnych. Mamy świadomość, że największym Państwa problemem jest czas a konkretnie jego brak. Doceniamy Państwa starania i czas poświęcany na prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego proponujemy kompleksową usługę obsługi Państwa przedsiębiorstwa lub powierzonej nam indywidualnej sprawy. To Państwo decydują w jakim zakresie usługa ta będzie realizowana. Mamy przygotowane różne warianty współpracy musimy poznać tylko oczekiwania. Ze swojej strony zapewniamy gwarancje elastyczności oraz szeroką wiedze w zakresie usług które proponujemy. Dzięki nowoczesnym technologią proponujemy wykonanie usług w formie on- Line. Usługa ta polega na przekazywaniu niezbędnych do jej wykonania informacji oraz dokumentów źródłowych w formie elektronicznej na adres poczty lub za pośrednictwem narzędzi dysk Google. Korzystanie z tej formy współpracy pozwala na efektywniejsze wykorzystanie czasu oraz mniejsze koszty. Nie mniej zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji oferując usługę stacjonarną wykonywaną w siedzibie naszego biura lub według życzenia klienta w miejscu przez niego wskazanym.


Nasze usługi opierają się na szerokiej wiedzy merytorycznej i praktycznej, wiedza ta jest stale uzupełniania z uwagi na szybko zmieniające się regulacje prawne, elastycznym podejściu do zleconych nam zadań oraz poufności uzyskiwanych informacji.

Świadczymy usługę obsługi księgowej i prawnej dla firm działających w każdej prawnie dopuszczalnej formie począwszy od jednoosobowych działalności po spółki prawa handlowego oraz fundację, stowarzyszenia oraz spółdzielnie. Pomagamy w założeniu działalności gospodarczej oraz następnie w jej wykonywaniu poprzez przygotowanie rozliczeń z budżetem, opinie w zakresie prowadzonej działalności oraz zapewniając niezbędne doradztwo. Zajmujemy się obsługą firm z różnych branż gospodarki od firm handlowych, produkcyjnych, budowlanych, wykończeniowych oraz transportowo - logistycznych. Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze firm z branży transportowo – logistycznej oraz budowlanej i wykończeniowej. Znamy od strony praktycznej problemy z którymi się Państwo borykają. Wiemy jak skutecznie zwiększyć efektywność twojej firmy.

Zapraszamy do współpracy firmy z całego kraju. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz fachową i terminową obsługę

Zaufało nam wiele firm zaufaj i ty!!!

OFERTA

Księgowość

W zakresie obsługi księgowej zapewniamy obsługę firm rozliczających się w ramach:
 • Ksiąg rachunkowych
 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Karty podatkowej

W ramach powyżej wymienionych form rozliczania wykonywane są w szczególności następujące czynności:
 • Opracowanie i wdrożenie polityki rachunkowości (w przypadku pełnej księgowości, wymóg nie dotyczy pozostałych form)
 • Wprowadzanie dokumentów księgowych ich dekretacja.
 • Prowadzenie ewidencji podatkowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • Prowadzenie pozostałych ewidencji, wykazów itp.
 • Sporządzanie sprawozdań, oświadczeń, zestawień oraz deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych.
 • Sporządzanie dokumentacji finansowej podmiotu w ramach zapotrzebowania.
 • W przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej przygotowujemy stosowną dokumentację.
 • Zapewniamy pomoc na etapie prowadzonej kontroli Państwa działalności przez właściwy organ administracji publicznej.

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowej i płacowej firmy proponujemy:
 • Pełną obsługę w zakresie nawiązania , trwania oraz zakończenia stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej w tym umów o pracę, skierowań na badania, szkolenia bhp oraz dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS w tym rachunków do umów cywilnoprawnych
 • Opracowanie dokumentacji związanej z przebiegiem stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych w zakresie min. list płac, umów o zakazie konkurencji, regulaminów, układów zbiorowych pracy oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników, rozliczanie czasu pracy, urlopów itp.
 • Opracowanie dokumentacji dotyczącej zakończenia stosunku pracy oraz stosunków cywilnoprawnych
 • Doradztwo prawne w zakresie ewentualnych konsekwencji prawnych.

Doradztwo prawne

W ramach świadczenia usługi doradztwa prawnego proponujemy:
 • Obsługę prawną firmy
 • Doradztwo w indywidualnych sprawach
Usługa prawna świadczona jest w następujących dziedzinach prawa:
 • Prawa cywilnego z uwzględnieniem prawa umów handlowych, zabezpieczania umów, oceny ewentualnych roszczeń wynikających z takim umów wraz z oceną ryzyka transakcyjnego.
 • Prawa handlowego i gospodarczego
 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawa obrotu nieruchomościami (w tym obsługa procesu budowlanego oraz szkód górniczych)
 • Prawo ochrony zdrowia.

Windykacja

Jeżeli twój dłużnik pomimo upływu terminu zapłaty nadal odmawia uregulowania zadłużenia zleć nam jego windykację. Nasze wynagrodzenie w tego rodzaju sprawach składa się prowizji należnej nam po skutecznym odzyskaniu należności.

Doradztwo gospodarcze

W ramach doradztwa gospodarczego podpowiadamy tobie jak skutecznie prowadzić sprawy firmy. Wskażemy ci obszary, które wymagają wprowadzenia mechanizmów podnoszących efektywność twojej firmy. Odpowiemy na pytanie czy prowadzona forma prawna przedsiębiorstwa pozwala na optymalne wykorzystanie jego możliwości, doradzimy jaka forma byłaby najbardziej odpowiednia. A w razie potrzeby zadbamy o jego podział lub przekształcenie w inną formę prawną. Pomożemy poszukać ci źródeł finansowania twoje działalności. Zastanowimy się nad opracowaniem planu oddłużeniowego twojej firmy.

CENNIK USŁUG

Ceny usług ustalane są w oparciu o informację uzyskane od klienta. Podanie konkretnej ceny wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wywiadu z klientem. Informacje te mogą zostać pozyskane za pośrednictwem dostępnych środków łączności (e-mail lub telefon) lub podczas wizyty w naszej siedzibie. Głównym składnikiem mającym wpływ na cenę jest nakład pracy jaki musi zostać poniesiony na wykonanie zleconej usługi. Cena uzależniona jest od zakresu usług które klient zleca kancelarii. W przypadku usługi księgowej, kadrowo – płacowej oraz doradztwa gospodarczego cena ma charakter z reguły ryczałtu miesięcznego co nie wyłącza możliwości określenia ceny indywidualnie w drodze negocjacji z klientem. W sprawach doradztwa prawnego podana cena ma charakter ryczałtowy i jest związana z wykonaniem zleconych czynności np. udzieleniem porady prawnej lub przygotowaniem dokumentacji prawnej. W sprawach zleconej obsługi prawnej firmy cena ma charakter miesięcznego abonamentu ustalanego w oparciu o wywiad z klientem. W sprawach windykacji należności cena odpowiada wartości procentowej zlecenia otrzymanego od klienta brutto i jest pobierana w wartości procentowej z chwilą wyegzekwowania roszczenia.

Orientacyjne ceny naszych usług rozpoczynają się :
W przypadku usługi księgowej :
 • Księgi Rachunkowe od 300 zł netto
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 70 zł netto
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 50 zł netto
 • Porada prawna od 40 zł netto
 • Rozliczenie PIT roczne od 20 zł netto
 • Windykacja należności od 5 % wartości brutto zlecenia
W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do składania zapytań drogą :

 • e-mail na adres biuro@betalex.pl
 • telefonicznie pod nr 796 138 505
 • w siedzibie biura ul. Kossaka 17 32-590 Libiąż - Gromiec

E- PORADA PRAWNA

W ramach oferty proponujemy Państwu także świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługa prawna świadczona drogą elektroniczną obejmuje udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie prawne, sporządzenie opinii prawnej lub informacji oraz sporządzanie pism na etapie przed sądowym oraz sądowym. Sporządzanie pism obejmuje wszelkie pisma o charakterze urzędowym wymieniane w postępowaniu administracyjnym, sądowo administracyjnym oraz postępowaniach sądowych. Pisma obejmują również korespondencję na etapie przed sądowym z zakresu transakcji handlowych w tym różnego rodzaju listy handlowe, reklamację oraz odpowiedzi w toku reklamacji a także korespondencję z bankami lub innymi podmiotami. Odpowiedzi, opinie, informacje lub pisma udzielane są w oparciu o informacje przesłane przez klienta (aby porada była jak najbardziej rzetelna opisz swój problem wyczerpująco oraz jeżeli posiadasz załącz do wiadomości e-mail dokumenty). Nie zapomnij pozostawić nam swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu).

Celem uzyskania porady prawnej, opinii, informacji lub pisma prześlij zapytanie na adres biuro@betalex.pl

Przesłanie zapytania nie generuje dla ciebie żadnych kosztów. W odpowiedzi na zapytanie otrzymasz od nas wycenę. Jeżeli ją zaakceptujesz dokonujesz wpłaty na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się w wycenie. Po otrzymaniu wpłaty na adres e-mail z którego wysłano zapytanie lub inny podany do naszej wiadomości prześlemy odpowiedź na zadane pytanie, informację, sporządzoną opinię lub dowolne pismo urzędowe.

Przesłanie zapytania nie generuje dla ciebie żadnych kosztów. W odpowiedzi na zapytanie otrzymasz od nas wycenę. Jeżeli ją zaakceptujesz dokonujesz wpłaty na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się w wycenie. Po otrzymaniu wpłaty na adres e-mail z którego wysłano zapytanie lub inny podany do naszej wiadomości prześlemy odpowiedź na zadane pytanie, informację, sporządzoną opinię lub dowolne pismo urzędowe.

Okres realizacji Państwa zamówienia liczy się od dnia w którym zaksięgowano wpłatę i wynosi 24 godziny. Jeżeli sprawa ma charakter złożony, skomplikowany, wymagający większego nakładu pracy, przedstawienia dodatkowych dokumentów bądź informacji lub sporządzenia opinii bądź też pisma termin ustalany jest indywidualnie. Termin zostanie podany w sporządzonej wycenie.

Po wykonaniu usługi zostanie wystawiona Faktura VAT. Faktura w formie e- faktury zostanie przesłana na podany adres e-mail lub na życzenie klienta wysłana listem poleconym pod wskazany adres.

KONTAKT

Kontakt w godzinach od 8.00 - 16.00

ul. Kossaka 17 32-590 Libiąż- Gromiec

+48 796 138 505

biuro@betalex.pl

NIP: 628 223 09 31